Програм за младе

Млади су једна од угрожених група у Србији и њихов положај је веома незадовољавајући. Иако се годинама уназад говори о томе да је тај положај потребно поправити, у пракси се уместо помака унапред примећује сасвим супротно. Константно занемаривање потреба које имају млади људи и игнорисање њихових проблема довело је до тога да они све више напуштају Републику Србију. Оваква традиција мора да се промени и замени одговорним, конкретним решењима која ће побољшати свакодневни живот младих. Покрет за преокрет брине о младим грађанима Републике Србије и намерава да такве промене спроведе и омогући младим људима да задовољно живе у својој земљи. Из тих разлога Покрет за преокрет је донео:

ПРОГРАМ ЗА МЛАДЕ

са јасним намерама да га реализује и тиме помогне младим људима тако што ће створити услове у којима ће се они осећати као признати и поштовани грађани Републике Србије и бити сигурни у то да држава у којој живе брине о њима.

1. Образовање:

 • Увести као обавезно средњошколско образовање и лишити родитеље средњошколаца свих трошкова овог образовања.
 • Обезбедити материјална средства која ће омогућити свим младима, који то по свом знању и труду заслужују да могу да студирају те постану високо образовани чланови друштва.
 • Повећање Републичке стипендије за студенте са високим просеком за 30%.
 • Подстицати све видове неформалног образовања (семинаре, курсеве, радионице итд) кроз које ће се млади додатно оспособљавати, стицати више практичних знања и имати додатно искуство које ће им бити корисно.
 • Омогућити младима у свим градовима у којима су високошколске установе бесплатно учење страних језика, што је за многе послове у Србији важан услов за радно ангажовање након дипломирања. Учење страних језика је нужно да се обезбеди и за омладину која то жели, а која не борави у градовима који су универзитетски центри.
 • Обезбедити за градску и сеоску омладину бесплатну обуку за рад на рачунарима, како би млади овладали радом на оним програмима који су им потребни за запослење.

2. Запослење и волонтирање:

 • Обезбедити веће могућности за хонорарне послове за младе током студија.
 • Обезбедити више прилика за волонтирање током образовања, како би млади по завршетку образовања имали више искуства.
 • Створити такве услове у држави да млади по завршету високог образовања могу да пронађу посао у својој струци, посебно кроз покретање сопственог бизниса.
 • Омогућити младима, који желе да раде након средњих стручних школа, сигурност при запослењу.

3. Здравље:

 • Здравствене услуге за младе морају бити бесплатне и високог квалитета.
 • Превенција обољења код младих мора бити апсолутни приоритет, са акцентом на она обољења која су учесталија.
 • Посветити пажњу менталном здрављу младих уз пружање подршке свим младима којима којима је то потребно.
 • Радити на едукацији младих кроз програме превенције који би спречавали различита ризична понашања која могу негативно да се одразе на псхофизичко здравље младих.
 • Радити на смањењу насиља над младима и међу младима. Пажњу треба примарно усмерити на узроке.

4. Информисање:

 • Упознати младе о њиховим правима, која произилазе из међународних конвенција и Устава Републике Србије, која не смеју да им се ускраћују, а уколико та права неко крши упознати их где и коме могу да се обрате за помоћ.
 • Упознати младе са свим организацијама и институцијама на међународном, националном и локалном нивоу које се баве правима младих.
 • Пружити адекватну информацију, кроз медије кроз које се млади информишу (друштвене мреже и сл) о томе које могућности имају за неформално образовање, волонтирање, путовања по повлашћеним ценама и о свим осталим важним питањима за њих.
 • Неопходно је поправити досадашњу праксу непотпуног информисања или чак и дезинформисања младих људи и пружити им адекватне и благовремене информације.
 • Телевизије које су јавни сервиси морају да имају адекватне емисије за младе и информативне и образовне програме за младе.

5. Друштвено ангажовање и активизам:

 • Оснажити младе да преузимају иницијативу у својим локалним самоуправама како би се више укључили у доношење одлука које утичу на њих, али и како би се борили за боље услове живота за остале грађане у тим самоуправама.
 • Повећати видљивост представника младих у институцијама и организацијама које се боре за поправљање положаја младих.
 • Приближити политику младима, примарно кроз нормализацију политичке климе и охрабрити их да се више укључују у друштвени и политички активизам.
 • Вратити младима поврење у државне институције и политичке партије.

6. Инклузија:

 • Залажемо се за то да млади одрастају у друштву у којем се поштује свака различитост и које пружа сигурност и једнаке услове свим својима грађанима.
 • Залажемо се за то да млади добију едукацији кроз коју ће имати прилике да увиде како могу да буду подршка једни другима и да поштују једни друге независно од сопствених различитости и посебности.
 • Залажемо се за то да млади са инвалидитетом имају обезбеђене адекватне могућности за образовање и запослење и друге услове који су им потребни за квалитетан живот.
 • Подршка младим Ромима и Ромкињама за образовање и запослење, као и при решавању других проблема са којима се сусрећу.
 • Подршка социјално угроженим категоријама младих како би им се омогућило образовање и запослење.
 • Подршка и оснаживање младих жена, са акцентом на решавање проблема са којима се сусрећу на послу и на превенцију психофиизчког злостављања.

Свесни тога да је младима њихова независност једна од основних потреба, која поред осталог подразумева економску и стамбену независност и тиме им омогућава да самостално доносе одлуке и да се осећају сигурно у својој земљи. Покрет за преокрет ће се залагати за то да се у локалним самоуправама граде стамбени објекти у којима ће млади моћи да купују станове, по повољним условима, на рате, након што добију посао. На овај начин млади ће моћи самостално да живе одмах по добијању запослења, а већ кроз неколико година да имају свој стан.

Потребно је посебну пажњу посветити и младима на селима и из руралних подручја, омогућити им да се образују, а да уколико желе да остану у селу добију субвенције за отварање сопственог газдинстава и на тај начин развијају посао од ресурса која имају на подручју у којем живе, а уз финансијску подршку државе (пољопривреда и сл).

Такође, неопходан ресурс да би ове промене биле могуће је новац, зато ће се Покрет за преокрет залагати за то да се у буџету Републике Србије, који се доноси на сваких годину дана, више средстава обезбеди за младе. До сада није издвајано довољно новца у буџету у односу на потребе младих, већ су у те сврхе издвајани неизмерно ниски проценти који нису довољни за побољшање положаја младих.

Посебан циљ јесте стварање правне државе, у којој закон једнако важи за све и у којој се пружа подршка сваком човеку који у њој живи да развије своје пуне потенцијале као и да осећа да је уважаван члан друштва. На овај начин креирали би се услови за живот како би млади који сада живе у земљи у њој остали, али и да би млади који су отишли из своје земље, јер нису били задовољни оним што она пружа, одлучили да се врате. Када ово обезбедимо, знаћемо да смо изградили здрав систем.

Желимо више за младе, који живе у Србији, и борићемо се да им то и омогућимо.
Позивамо вас да нам се прикључите и помогнете нам у томе.

Scroll to Top