ПОВУЋИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ УСВОЈЕНОГ ПРВОГ ДАНА ЖАЛОСТИ У СРБИЈИ

Покрет за преокрет је данас упутио Влади Републике Србије захтев да хитно повуче из скупштинске процедуре Предлог  Закона о Изменама и  допунама  Закона о планирању и изградњи који је 5. маја, првог дана тродневне жалости због трагедија које су два дана пре тога  погодиле Србију,   усвојила и доставила Народној скупштини Републике Србије. Неморално је што је тако важан закон, дубоко штетан за државу и грађане Србије, усвојен у данима велике жалости. Овим изменама и допунама омогућава се конверзија права коришћења земљишта, добијеног куповином предузећа у приватизацији или стечају, без накнаде. То је пљачка јавне имовине. Укидање институа накнаде за конверзију права коришћења земљишта у право својине погодовање  тајкунима СНС-а.

Осим тога Предлог Закона о Изменама и  допунама  Закона о планирању и изградњи садржи правне норме које представљају тиху или фактичку конфискацију приватне имовине под формом „експропријације“ јер експропријација да би  испунила уставне оквире (Устав Републике  Србије, чл.58) предвиђа да се „власнику мора исплатити накнада која не може бити нижа од њене тржишне вредности“.  Овим  Предлогом  Закона о планирању и изградњи узима се од  сиромашних и даје богатима што показује одредба да „у случају да буде покренут поступак експропријације земљишта које је промењена намена, за потребе изградње линијске инфраструктуре објеката за који је утврђено да је од посебног значаја за Републику Србију накнада за експропријацију се одређује као за пољопривредно земљиште, односно шуму или шумско земљиште.“ Тако ће се земљиште за „Национални стадион“ или сличне грађевинске објекте откупљивати по цени пољопривредног земљишта, иако ће оно бити грађевинско земљиште. Због ових и других одредби Покрет за преокрет тражи да се  Предлог Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи треба хитно повуч из процедуре.

Scroll to Top