БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДА НЕБЕЗБЕДНИМ МЕТОДАМА И ВИШЕСТРУКО ВЕЋУ ЗАРАДУ ДРЖАВЕ

Покрет за преокрет је данас у Народу скупштину Републике Србије поднео предлог пет закона:  Предлог Закона о концесионим истраживањима и експлоатацији рудног блага, Предлог Закона о концесионим накнадама за истраживање и експлоатацију рудног блага, Предлог Закона о вршењу техничког надзора инвеститора који обавља геолошка истраживања и експлоатацију рудног блага, Предлог Закона о изградњи и одржавању филтера индустријских гасова великих стационарних извора загађења ваздуха, Предлог  Закона за изградњу и одржавање пречистача комуналних и индустријских вода.

„Овим законима забрањује се  рударење небезбедним методама, а све, до сада познате, методе  рударења литијума су небезбедне. Предложеним законима обезбеђујемо да  50% користи од експлоатације руда иде друштву и држави, а 50% компанији”.  Сада је стање да компаније узимају  95-97%, а држави и друштву остаје свега  3-5%. Сада држава од рудне ренте приходује 60 милиона евра годишње, а по моделу који предлажемо држава и друштво имало би приход од преко милијарду евра годишње. У закону смо обезбедили механизме да приходи од рудног богатсва имају тачну намену. Са система рудних ренти  нашим  предлогом прешло би се  на светски прихваћен  систем концесија, са јасно дефинисаним типским уговорима. Према закону који се односи на накнаде за истраживање и експлоатацију рудног блага 50 % прихода из седме групе прихода, веома значајне категорије прихода,  која се тиче накнаде за ископане количине рудног богатства, припало би  локалној самоуправи, уз обавезу  да се од тога 20 %  улаже на подручје насељених места у којима се руда експлоатише, док 30% припада буџету Републике Србије, а ако је експлоатација на подручју покрајине тај изност се дели на два дела, на републички и покрајински буџет.  Пет закона, које смо предали, су истовремено економски, еколошки и европски.“- истакао је Јанко Веселиновић, председник Покрета за преокрет.

„Закона о концесионим истраживањима и експлоатацији рудног блага дефинисано је да се   Уговори о истраживању и експлоатацији рудног блага  закључивали искључиво кроз јавне тендере, којима би се бирала најповољнија понуда, а не као до сада договором некога из Владе и инвеститора и детаљно се дефинише мерење експлоатисаних количина рудног блага. Дозвољена је само подземна експлоатација рудног блага и након и постоји обавеза санирања копа, враћањем јаловине у окно. Чак 17 чланова дефинише заштиту животне средине. Остала три закона односе се на контролу оних који врше истраживања и експлоатишу рудна богатства , као и заштиту од загађења отпадним водама од великих загађивача и начин контроле и ограничења загађења од стране великих стационарних извора загађења ваздуха.“ – истакао је Аца Удицки, дипл. инг. геологије, члан Политичког савета Покрета за преокрет.

Scroll to Top