ВРАТИТИ ДОСТОЈАНСТВО “СОМБОРСКИМ НОВИНАМА” И ЗАПОСЛЕНИМА У ЊИМА

Градски одбор Покрета за преокрет Сомбор, изражава пуну солидарност и подршку захтевима новинара “Сомборских новина” да им се исплате зараде, које нису исплаћене неколико месеци. Новине са традицијом од 69 година дошао је у ову позицију одговорношћу власника Срђана Вучуревића који је овај лист претворио у прорежимско гласило и тиме постао саучесник гушења слободе медија у Сомбору. Постоји велика опасност да “Сомборске новине” буду угашене због нагомиланих дугова. Градска власт је у овом листу видела само продужену руку СНС-а у креирању медијског мрака на локалном нивоу. Индикативна је незаинтересовани за судбину запослених. Иако је лист у приватном власништву “Сомборске новине” су више од обичног листа и део су традиције овог града и градска власт би требала да покаже већи интерес за дешавања у “Сомборским”. Неисплаћивање плата новинарима је чин омаловажавања људског достојанства и новинарске професије. Власнику очито није важна егзистенција запослених и њихових породица. Сомборски одбор Покрета за преокрет, тражи да се радницима хитно исплате заостале зараде и да се поштује новинарска професија и право грађана на истинито информисање.
Ускраћивањем плата записленим у периоду од три месеца је кршење Закона о раду и неетичка злоупотреба и искоришћавање запослених.

Ово је истовремено и урушавање Сомборске локалне културе и идентитета, чији део чини и овај лист дуге традиције, који се почео први пут да се издаје 1954. године. Некада су Сомборци чекали у редовима испред трафика да би купили “Сомборске.” Тражимо да се Сомборским новинама врати достојанство, кроз омогућавање професионалног информисања грађана и редовно исплаћивање плата новинарима.

Scroll to Top