Покрет за ПРЕОКРЕТ:“ Све тежи положај радника у Србији; више од 600 000 запослених ускраћено за плату“

Покрет за ПРЕОКРЕТ упозорава да је у Србији више од 600 000 запослених којима послодавци зараде не исплаћују редовно. Aнализа ефеката Закона о раду коју је радио експертски тим Покрета за ПРЕОКРЕТ показује да је положај радника у Србији све тежи. Поједини  послодавци радницима чак не дају ни обрачунске листе на којима би, без обзира на неисплаћену зараду, морали јасно бити приказани обрачун и накнада зарада. На тај начин, осим што су  ускраћени за плате,  запослени су онемогућени да судским путем наплате потраживања проистекла из радног односа.
„Недопустиво је да на овакво неодговорно и бахато понашање појединих послодаваца, међу којима нажалост има и јавно-комуналих предузећа, не реагују ни Влада Републике Србије (пре свих Министарство за рад, запошљавање, борачкa и социјална питања) нити политизовани синдикати, чији лидери воде рачуна само о својим личним интересима, високим платама и другим бенефицијама. Запосленима послодавци морају благовремено достављати обрачунске листе које су им неопходне, како би се барем судским путем изборили за плате које им послодавци ускраћују“ истакао је председник Извршног одбора Покрета за ПРЕОКРЕТ проф.др Драгољуб Јовичић.
Он је додао да је неопходно да надлежни органи предузму све законске мере, како би неодговорни послодавци били санкционисани због непоштовања Закона о раду.
Покрет за ПРЕОКРЕТ такође апелује на судове да буду ажурнији када решавају радничке захтеве за исплатом заосталих зарада, поготово у оним случајевима када запослени поседују обрачунске листе, које представљају не само доказ на суду, него  имају и снагу извршне исправе. На тај начин радиници би могли у разумном року наплатити своја вишемесечна потраживања од неодговорних послодаваца.
Покрет за ПРЕОКРЕТ напомиње да одговорност за проблем нередовних примања радника свакако сноси држава која заправо продукује дуговања услед неизмирених обавеза према привредницима и великих пореза и намета којима оптерећује привреду.

Scroll to Top