РАДУЈКОВ: ДРЖАВА МОРА ДА ПОМОГНЕ МЛАДИМА ДА ДОЂУ ДО ПРВОГ СТАНА

“Покрет за преокрет тражи да држава хитно кроз изградњу станова, које би се откупљивали по бенефицираној цени, младима помогне да дођу до свог првог стана и стамбене самосталности. Оваква подршка младима на пољу становања је нужна, што показују и подаци према којима 65% младих живи у родитељском дому, због недостатка материјалних могућности да се стамбено осамостале. Зато тражимо да се кроз пренамену оводишњег буџета и у буџетима за наредне године издвоје средства за потпомогнуту изградњу станова за младе и да се ти станови могу откупљивати по приоритетним категоријама. Предлажемо да месечна рата за откуп станова не буде већа од 250 евра, у динарској противредности. Цена ових станова не сме да прелази висину цене коштања за њихову изградњу. ” – изјавила је Сашка Радујков, председница Омладине Покрета за преокрет.
“Са минималном нето зарадом од око 40 000 динара, закупнином која иде од 300 евра на више, а ценом квадрата стана већом од 1500 евра, јасно је да је младима и подстанарство, а посебно куповина стана тешко достижна. Ови проблеми неповољно утичу на могућност осамостаљивања младих и планирање породице. Уколико млад човек жели да заснује породицу, а зна да не може да обезбеди себи стан или да то може евентуално уз кредит који ће отплаћивати годинама, а да је при томе велика непознаница да ли ће му од месечне плате остати довољно за основне животне потребе, онда то не даје перспективу за останак у Србији. Решење о изградњи станова за младе, које ми из Покрета за преокрет предлажемо би имало вишеструке бенефите за младе и пружило би им разлог да остану у Србији, али и донело би бројне користи држави.” – додала је Радујков.

Scroll to Top