ЗАУСТАВИТИ УНИШТАВАЊЕ ШУМЕ У ПЕШЧАРИ

Градски одбор Покрета за преокрет Суботица тражи да се хитно заустави непланска сеча у заштићеној зони Пешчара и да се казне одговорни. Предео изузетних карактеристика Суботичка пешчара заштићен је од 2003. године и сврстан у другу категорију заштите, као заштићено добро од националног значаја.  Због небриге градске, алии и покрајинске  власти шума је последњих месеци, посебно последњих дана, већ у значајној мери  девастирана  непланском сечом. На терену свакодневно затичемо сечу здравог дрвећа.   Шумско подручје Пешчара је заштитна брана од ерозије тла и подручје на коме се гнезде бројне врсте птица. Међу очуваним природним реткостима, је шумско степска биљка – шафранија која је угрожена услед девастације. Укупан број забележених врста птица на подручју пешчаре је 170, што је резултат велике разноврсности станишта.   На овом подручју обитава угрожена врста жутог  коса, велики и мали славуљ, чешљугар, конопљар, зелентар и остале ретке птице, као и крупнија дивљач попут срна, муфлон, дивљих свиња, зецова и фазана. На овом подручју забележено је присуство војвођанског слепог кучета, која свој живот проводи под земљом, у систему ходника, у потрази за храном, корењем трава, ризомима и луковицама.

Уништавање ове шуме је злочин према шуми и животињском свету у њој али и према  Суботици и Суботичанима  јер су то била плућа града. Нико од задужених да брину о овом шумском подручју није невин, од шумара, који је задужен за надгледање шуме, до  инспекција, полиције, тужилаштва, а најодговорнија је градска управа и градоначелник, као и покрајинска власт  који све то посматрају и нечињењем одобравају.

Scroll to Top