Раст цена пољопривредних производа од преко 30% уништио кућне буџете

Цене произвођача производа у пољопривреди и рибарству у новембру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 30,5%. Ово су најновијији званични подаци Завода за статистику Србије. То је значајно утицало на кућне буџете грађана Србије јер је само поврће поскупело за 55,4%. Оно чини значајан део потрошачке корпе грађана Србије, јер све мањи број има могућности да купи месо. Слични проценти раста су и за месо и месне преређевине, али и за уље и неке друге производе нужне за живот. И цена горива, уз 60% учешћа акциза и пореза значајно је осиромашила грађане у овом периоду.    Ако се зна да су плате и пензије у том периоду расле пет пута мање јасно је да је сиромаштво највећег броја грађана Србије досегао доњу границу. Имајући у виду да је медијална зарада у Србији, она коју прима највећи број грађана, око 50.000 динара, а да је потрошачка корпа преко 80.000 динара јасно је да највећи број породица у Србији тешко састављају крај са крајем и да се због тога се све већи број радно способног становништва одлучује за одлазак из Србије.

Покрет за преокрет указује на драматичност због раста цена и реалног пада куповне моћи, која се односи на најшири слој становништва. Овакво стање режим медијски замагљује и прикрива од грађана. Уместо бриге о стандарду грађана режим све активности усмерава на поправљање рејтинга, углавном медијским спиновима и скретањем пажње са тема које су од животне важности за становништво у  Србији.

Scroll to Top