Покрет за преокрет тражи да се хитно стави ван снаге „Уредба о областима научних и других истраживања од значаја за одбрану земље и начину и поступку издавања одобрења за вршење тих истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица“ (Сл. Гласник бр. 120 од 10.12.2021.). Како се у члану 3. ове Уредбе јасно истиче да се она односи и на област „рударства и геолошког инжењерства за потребе истраживања руда, минералних ресурса, фосилних горива и природног гаса“, а да се она третирају као истраживања од значаја „за одбрану земље“  те да се на основу ове Уредбе, али и прописа који се тичу одбране земље могу прогласити тајним, јасно је да је намера Владе да ова истраживања сакрије од очију јавности. На овај начин област истраживања у области рударства се може прогласити тајним  уз оправдање да је значајно за одбрану земље. Веома је симптоматично време доношења ове Уредве и да је ова област уређена подзаконским актом, а не законом,  јер се на овај начин овај пропис покушао  прикрити од шире јавности.  Ова Уредба увредљива је и за научну заједницу јер је већина истраживања проглашено истраживањима од значаја за одбрану земље, па се научни истраживачи практично стављају у улогу војних истраживача.

Покрету за преокрет није спорна намера нелегитимне Владе Републике Србије, на челу које је Ана Брнабић.  Циљ је да се преко ноћи све што се тиче рударских истраживања „пребаци“ у област одбране земље и да се кроз заштиту војних тајни сакрије од јавности. Због тога хитно тражимо повлачење ове Уредбе.