Покрет за ПРЕОКРЕТ:“Уговор о Београду на води требало би да провере истражни органи“

Покрет за ПРЕОКРЕТ оцењује да је коначно објављени уговор о пројекту Београд на води нажалост потврдио слутње  јавности да се ради о штетном документу, који је у супротности са Уставом, правним системом али и економским интересима грађана Србије!

Овим скандалозним уговором, најбоље земљиште у Србији не продаје се, већ се бесплатно уступа за пројекат чијим спровођењем српска страна (будући да је мањински учесник у пројекту) неће моћи да управља. Без позива за продају или јавно надметање, земљиште је уступљено страној компанији!

Такође, уговором у који коначно имамо увид омогућена је конверзија права коришћења земљишта у право фактичке својине без накнаде. „На земљишту које је дато у закуп на 99 година биће изграђени станови, угоститељски објекти и слично, који ће бити продати чиме ће и земљиште на ком су грађени постати предмет продаје, као својина“ објашњава председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф.др Јанко Веселиновић.

Можда и најпарадоксалнија карактеристика уговора о Београду на води је чињеница да „арапски партнер“ не само да не плаћа земљиште него се српска страна још и задужује  и то 280 милиона евра у корист страног инвеститора (од тога 130 милиона за рашчишћавање и уређење инфраструктуре и  150 милиона на име учешћа у пројекту)

„На основу штурих информација које смо до сада добијали о садржају овог уговора, прибојавали смо се да се ради о сумњивом послу договореном на штету грађана Србије. Сада када је уговор објављен – у то нажалост више нема никакве сумње. У начину на који је закључен овај уговор свакако има елемената кривичне одговорности и сматрамо да би уговор морали да провере истражни органи“ каже председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф. др Јанко Веселиновић.

Покрет за ПРЕОКРЕТ напомиње да највећи део уговора који је објављен на сајту Владе Србије није преведен са енглеског језика и пита да ли Влада за све време од потписивања уговора до момента његовог објављивања није успела да обезбеди превод текста на српски језик или се ради о намери да садржај уговора остане неразумљив што већем броју грађана Србије.

Scroll to Top