Продаја института за водопривредју „Јарослав Черни“, водеће научноистраживачке организације, у области вода,   у Србији и региону представља најдиректније угрожавање јавног интереса. Тражимо да се одлука о продаји поништи.  Продајом института „Јарослав Черни“ новом власнику предају се подаци, информације и техничка документација, власништво државних институција (Републике, покрајина, градова, општина, јавних предузећа…) који се односе на бројне инвестиције, попут брана, насипа за одбрану од поплава, канала и продаја института значи и њихову предају. То значи да ће држава и други нивои власти за коришћење тих података или њихову ревизију морати да плаћају приватној компанији.  Знатно већа вредност је у тој документацији, коју ће Институт моћи да продаје другим правним лицима, него у грађевинским објектима овог Института. Продаја Института и предаја ове документације угрожава јавне , а тиме и националне интересе земље у области једног од најзначајнијег природног ресурса, а то је вода. Нема ни једног доказа да је та документација изузета из приватизације, нити око тога где ће бити чувана и на који начин ће бити коришћена. Израда те домументације коштала је грађане Србије више десетина  милијарди динара.  Изграђени канали, насипи и бране су јавно добро од општег интереса, а они се не могу отуђивати и продавати, у складу са Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара, принцип 7.  Власништво над овим природним ресурсима и добрима не може се посматрати одвојено од власништва на документацији на основу које су грађени или услова за њихову експлоатацију и коришћење.

Други начин угрожавања јавног интереса кроз продају института „Јарослав Черни“ је у могућности директног утицаја на одобравање неких инвестиција, које могу да угрозе водне ресурсе Србије или да угрозе безбедност грађана, кроз могуће угрожавање насипа, брана и других објеката заштите од поплава. Инвестиције чија је припрема у току, а за које би овај институт, након приватизације могао дати „зелено светло“ су пројекат Рио тинто за који раде више студија, међу којима су оне које се односе на снабдевање водом пројекта „Јадар“, студија о испуштању отпадних вода, хидролошке и друге студије за овај пројекат, затим студија која  се тиче водоизворишта „Макиш“, као и померање водозаштитног бедема и изградњу Новог Сада на води.

Покрет за преокрет ће наредних дана представити све друге ризике које са собом носи продаја института „Јарослав Черни“ и позивамо све друге политичке странке, еколошка удружења, грађане и медије да дају подршку захтеву да се обустави продаја института „Јарослав Черни“.