ОДЛУКА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПОСЛЕДИЦА СПРЕГЕ ДРЖАВЕ И БАНАКА

Одлука Врховног касационог суда по којој је наплата трошкова обраде кредита и трошкова осигурања стамбеног зајма код Националне аосцијације за осигурање кредита (НКОСК) законита последица је спреге државе и банака. Врховни касациони суд стао је на страну  банака, углавном са страним капиталом, иако је јасно да су ти трошкови део редовног пословања банака и да су они већ урачунати у камату, која представља цену за позајмљени  новац грађанима. По тој логици могуће је очекивати да ће ускоро уз цену млека маркети наплаћивати трошкове пастира, муже  и транспорта млека, а свакако и осигурање стада од вука и других ризика.

Одлука Врховног касационог суда представља начин да се судови „очисте“ од судских спорова и да грађани остану потпуно незаштићени од самовоље и похлепе банака. Суђење ће постати привилегија богатих, а ова одлука је одрвраћајућа и за будуће сличне спорове грађана против монополистима и јавног сектором. Одлука је доказ да закони и принцип правичности нису параметари којима се води ова висока судска инстанца.

Покрет за ПРЕОКРЕТ ће подржати све акције и протесте оштећених банкарских клијената.

Scroll to Top