ПРЕОКРЕТ поднео законе којим би се олакшао положај корисника кредита у швајцарским францима и других задужених грађана

Покрет за ПРЕОКРЕТ поднео је данас Народној скупштини Републике Србије два предлога закона. Првим Законом о конверзији кредита у швајцарским францима (CHF) у евро (ЕUR) олакшао би се положај корисника кредита индексираних у швајцарским францима. Поред тога, ПРЕОКРЕТ је предложио и Закон о изменама и допунама Закона о корисницима финансијских услуга, којим би се заштитили и корисници кредита индексираних у другим валутама, али и корисници других банкарских услуга.

„Недопустиво је да у Србији банкарски монополи диктирају однос државе према корисницима кредита, а банке зеленашким каматама и другим механизмима пљачкају грађане. Шта чека наша Влада, када су своје грађане од банака заштитиле све озбиљне земље. Још су једино грађани Србије остали овце за шишање“  каже председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф.дрЈанко Веселиновић, који је у име ПРЕОКРЕТ-а предао ова два закона.

Законским решењима које предлаже ПРЕОКРЕТ извршила би  се конверзија свих кредита узетих у швајцарским францима у еуро и то на дан закључења уговора. Закон о конверзији кредита у швајцарским францима у  еуро обавезивао би банке да изврше конверзију кредита у евро, са каматном стопом која је тога дана важила за евро. Банке ће, према законском предлогу ПРЕОКРЕТА,  бити у обавези да разлику између кредита у швајцарским францима и оног у еврима умање обавезе корисника кредита. Отплаћивање кредита било би настављено по промењивој каматној стопи која вреди за евро, до дана потписивања измењеног уговора, а након тога камата би се везивала за ЕУРИБОР, али не би могла да пређе 7% на годишњем нивоу. Будуће рате корисника кредита, који по новом обрачуну имају претплату, умањиле би се до 60% све док се претплата не анулира.

Други закон који је ПРЕОКРЕТ припремио односи се и на друге кориснике кредита и финансијских услуга и њиме би се на нашем финансијском тржишту грађани коначно заштитили од отворене пљачке од стране банака. Висина рате кредита не би могла да пређе 50% примања, а банке би корисницима кредита са тешком материјалном ситуацијом морале да понуде начин отплате кредита који не би угрозио егзистенцију.

 „Време је да Србија заштити кориснике кредита у швајцарским францима и друге кориснике кредита, који су жртве монопола банака код нас.Законе у тој области већ је донео значајан број земаља у којима су ови кредити пласирани. Недавно су то учиниле Пољска, Мађарска, Словенија, ЦрнаГора, а ових дана то ће учинити и Хрватска. Од наглог скока курса швајцарског франка, од пре скоро годину дана залажем се да Србија донесе овакав закон. Тада сам био усамљен и у европским оквирима. Законе смо ставити на увид удружењу корисника финансијских услуга Ефектива и од њихових чланова и од осталих угрожених грађана добили смо сугестије. “ изјавио је председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф. Др Јанко Веселиновић.

 

ЗАКОН О КОНВЕРЗИЈИ КРЕДИТА У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА CHF У ЕВРЕ EUR

 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Scroll to Top