ПРЕОКРЕТ припремио законе којима би се олакшао положај корисника кредита у швајцарским францима

Покрет за ПРЕОКРЕТ поднеће следеће седмице Народној скупштини Републике Србије предлоге закона којим би се олакшао положај корисника кредита индексираних у швајцарским францима. Поред тога, ПРЕОКРЕТ ће предложити и Закон о изменама и допунама Закона о корисницима финансијских услуга, којим би се заштитили и корисници кредита индексираних у другим валутама, али и корисници других банкарских услуга.

„Недопустиво је да у Србији банкарски монополи диктирају однос државе према корисницима кредита а банке зеленашким каматама и другим механизмима пљачкају грађане“  каже председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф.др Јанко Веселиновић.

Законским решењима које предлаже ПРЕОКРЕТ извшила би  се конверзија свих кредита узетих у швајцарским францима у еуро и то на дан закључења уговора. Закон о конверзији кредита у швајцарским францима у  еуро обавезивао би банке да на захтев корисника кредита конвертују потраживање у евро, са каматном стопом која је тога дана важила за еуро. Банке ће, према законском предлогу ПРЕОКРЕТА,  бити у обавези да разлику између кредита у швајцарским францима и оног у еурима умање кроз отписивање дела главнице кредита. Отплаћивање кредита било би настављено по промењивој каматној стопи која вреди за еуро.

ПРЕОКРЕТ предлаже да  терет тешке ситуације  која је настала услед банкарских монопола  поделе корисници кредита, банке и држава. Држава би, према овом закону, дала одређене пореске олакшице банкама које имају кредите индексиране у швајцарским францима.

Други закон који је ПРЕОКРЕТ припремио односи се и на друге кориснике кредита и финансијских услуга и њиме би се на нашем финансијском тржишту грађани коначно заштитили од отворене пљачке од стране банака.

 „Време је да Србија заштити кориснике кредита у швајцарским францима, који су жртве монопола банака код нас. Законе у тој области већ је донео значајан број земаља у којима су ови кредити пласирани. Недавно су то учиниле Пољска, Мађарска, Словенија, Црна Гора, а ових дана то ће учинити и Хрватска. Да ли ће Србија остати земља која штити банке и њихове енормне зараде? Скупштинска већина то ће ускоро моћи да покаже. Прво ћемо законе ставити на увид удружењу корисника финансијских услуга Ефектива а након њихових сугестија, до краја идуће недеље закони ће ући у скупштинску процедуру. Очекујем да ће и недавне судске одлуке у корист корисника кредита освестити упорне заштитнике банкарских интереса“ изјавио је председник Покрета за ПРЕОКРЕТ проф.др Јанко Веселиновић

Scroll to Top