Београдска инспекција ненадлежнa за контролу епидемиоллошких мера у градским гаражама

„Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове нема овлашћење да изврши контролу у јавној гаражи у Пионирском парку из разлога што наведени простор није предвиђен за окупљање већег броја људи“ – одговор је Градске управе града Београда, Секретаријата за инспекцијске послове поводом одборничког питања Милорада Бједова, одборника Покрета за преокрет у Скупштини града Београда поводом питања које се тицало спровођења епидемиолошких мера против ковида 19.  Повод за ово питање је била чињеница да  месецима у градској гаражи “Пионирски парк” , којом газдује Град Београд нема средстава за дезинфекцију, средства за прање руку, убруса за руке, нити тоалет папира. Како се паркирање плаћа на аутоматима на улауи, ни поред аутомата нема средстава за дезинфекцију. Гаража има капацитет за 461 паркинг места и увек је готово пуна, а кроз њу дневно прође више хиљада људи.

У одборничком питању Бједов је навео: „ Јавно питамо градоначелника Београда Зорана Радојчића и његовог заменика Горана Весића – зашто  не бринете о Београђанима и њиховим гостима.  Како вас  није срамота да испод ваших  прозора не поштујете мере у борби против епидемије ковида 19. Ова гаража је потенцијални извор и других зараза. Питам градско руководство како мисле да дају пример другима када се сами понашају супротно прописаним мерама, али и супротно пословном понашању. Реч је о гаражи у центру Београда и она би требала да буде огледало града.“ Бједов је тражио да се изврши инспекцијски преглед, по могућности да буде присутан, а да га обавесте о резултатима контроле. Уместо тога добио је одговор да градска инспекција није надлежна за то и да се гараже не налазе на списку објеката које треба да контролишу.

Из одговора Секретаријата за инспекцијске послове произилази да су угоститељски објекти, који можда имају неколико столова или мали продајни објекти већа опасност за заразу од ковида 19 него градске гараже кроз које дневно прође више хиљада људи, односно тоалети и наплатна места, на којима се често чека у реду,  без средстава за дезинфекцију.

Проверили смо стање у гаражи Пионирски парк на дан добијања обавештења (16.01.2021.) Проблем је решен на следећи начин – тоалети су закључани!?!. На наплатним местима нема средстава за дезинфекцију.

Scroll to Top