На Међународни дан људских права Србија без већине људских права

Покрет за преокрет указује да су у Србији на Међународни дан људских права угрожена основна људска права, а процес урушавања се наставља из дана у дан. Од доласка режима Александра Вучића на власт људска права су, на почетку урупшавана постепено, да би се након тог почетног периода почело са  драматичним гажењем људских права, тако да су данас у Србији угрожена елементарна људска права.

У Србији је  угрожено право на партиципацију грађана у управљање државом јер не постоје слободни и поштени избори, ни слободни медији. Уз то угрожена су и друга основна људска права као што су социјална права,  право на минимални животни стандард јер је преко 500 хиљада људи у Србији гладно и живи са приходом испод  12.000 динара. То  значи да је угрожено једно од основних људских  право – право на храну.  Угрожена су права на правично суђење, здравствену заштиту, али и право на слободно синдикално организовање, право на штрајк. Не мање важно у Србији је угрожено и право на здраву животну средину. Готово да ни једно право из „корпе“ универзалних људских права, које произилази из међународних конвенција, али и домаћег законодавства  у Србији нису заштићена.

Покрет за преокрет указује да без обзира на политичке разлике свака  власт би морала да  поштује  људска права и да разуме њихову важност. Али ту се власти разликују на демократске и аутократске. Због тога је режим у Србији несумљиво аутократски јер се кроз анализу поштовања људских права то може најлакше да утврди. А људска права нису привилегија већ цивилизацијско достигнуће. Због тога нас ова чињеница о стању људских права у Србији још више обавезује да се боримо да се то промени.

Scroll to Top