Режим и чланови Кризног штаба морају кривично да одговарају

“Организовање предизборних активности, лажних избора, као и скупова са великим бројем учесника довело је до угрожавање здравља целе нације за које мора да одговара режим, на челу са Александром Вучићем и чланови Кризног штаба” – истиче проф.др Јанко Веселиновић, председник Покрета за преокрет
“Одлуком о наставку изборних радњи, иако није проглашен крај епидемије, од стране Александра Вучића, уз сагласност Кризног штаба, уз прикривање правог стања епидемије, стекли су се услови из Кривичног законика за покретање гоњења за учињена дела против здравља људи. Сви они су били су свесни могућих последица, јер су знали да окупљање великог броја људи на једном месту, за време епидемије, може да доведе до ново оболелих и смртних исхода. Треба имати у виду ширење информација о “победи над ковидом 19″ и слања лажне слике грађанима о непостојању ризика” – истиче Веселиновић

Веселиновић прецизира да Кривични законик у члану 249. регулише кривично дело преношење заразне болести: “Ко не поступа по прописима, одлукама или наредбама за сузбијање или спречавање заразних болести, па услед тога дође до преношења заразне болести, казниће се затвором до три године.”
Истиче да је нарочито потребно скренути пажњу на члан 259. којим се уређују тешка дела против здравља људи где је одређено да: “Ако услед дела из чл. 249, законика, неко лице буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. Ако је услед дела из чл. 249. овог законика наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.”

Scroll to Top