Саопштење Савеза за Србију Нови Сад – Одлуком да тржни центар „Променада“ испушта подземне воде у канализацију катастрофална за Нови Сад

Градска управа и Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” у Новом Саду нипошто нису смели да издају сагласност власнику будућег тржног центра “Променада” за испуштање подземних вода у градску атмосферску канализацију. Особа која је потписала дозволу за прикључење и онај ко је наредио да се то уради, треба одмах да одговарају по закону, између осталог и због изазивања опште опасности и угрожавања људи и имовине. Такође, ако су тачне информације које су пренела јавна гласила, а према којим се током градње комплекса одступило од пројекта на основу којег је издата грађевинска дозвола, неопходно је пред лице правде извести све одговорне,зато што зграда није подигнута онако како је било предвиђено грађевинском документацијом, као и оне који обављају послове надзора и контроле. У случају тржног центра “Променада” заказао је, заправо, комплетан систем локалне самоуправе у Новом Саду, због чега сви људи у градској власти који су директно или посредно укључени у овај скандал морају бити смењени. Реч је, несумњиво, о једном од најгорих послова градске власти после Другог светског рата, са потенцијално врло тешким последицама по читав град.

Уколико надлежни државни органи не покрену истрагу и судске поступке у афери “Променада”, учиниће то “Савез за Србију – Нови Сад”, пошто претходно прибави податке о томе ко је све формално учествовао у издавању дозволе за прикључење дренажног система тог тржног центра на градску атмосферску канализацију и ко је, свесно или из немара, заказао у поступку градње, надзора и контроле. Проблем са подземним водама у “Променади” је морао бити решен у самој градњи, пре свега постављањем одговарајуће изолације, како је било и пројектовано, а не накнадно, бушењем бунара и монтирањем пумпи које ће ту воду једноставно пребацити у градску канализацију. Будући тржни центар заузима врло велику површину земљишта и изграђен јe на тлу са високим подземним водамa, због чега ће у појединим периодима године бити потребно да се испумпају велике количине воде како подрум центра не би био поплављен. Због тога прети опасност да се загуши постојећи градски цевовод и периодично изазову поплаве у граду, а поготово у кишним периодима. Како су својевремено објавили локални медији, инвеститор “Променада” је најпре тражио дозволу за испуштање више од 100 литара воде у секунди, што је вероватно била и реална процена потреба, а касније је тај захтев смањивао због отпора и протеста јавности. Како се догодило да надлежне градске службе издају привремену дозволу за прикључак и коју је то количина воде по решењу сада могуће испуштати, питање је за инспекцијске, истражне и правусудне органе који ће се пре или касније овим случајем сигурно бавити.

Scroll to Top