Покрет за преокрет поднео законску инцијативу за смањење цене горива

Покрет за преокрет предао је данас у Народној скупштини Републике Србије иницијативу за измене и допуне Закона о акцизама, чијим  би се усвајањем цена горива у Србији, у зависности од врсте горива,  смањила од 25-30 динара по литру. Овом законском иницијативом предвиђено је смањење акциза за 50%. Безоловни бензин би тако уместо 152 динара, према законској иницијативи, коштао  125 динара. Инцицијатива је упућена председници Народне скупштине Републике Србије и свим посланичким групама. Покрет за преокрет ће се придружити протесту грађана, поводом раста цена горива, који се у целој Србији организује  у петак, 08.06.2018. у 17, 00.

Предлог је дат имајући у виду чињеницу да је цена горива које користе грађани за сопствене потребе, али и предузетници, привредна друштва, пољопривредници и други привредни субјекти, у нескладу са куповном моћи становништва. При томe je узето у обзир да око 55% цене горива чине порез и акциза. Због тога се предлаже  да се учешће акцизе у цени горива смањи. На основу постојећих цена горива и упоредном анализом са већином земаља у свету долази се до закључка да се Србија налази међу земљама са највећом ценом горива у свету, односно да је удео фискалних намета на основну цену горива знатно изнад светског просека. Уз то се имало у виду да је Србија међу земљама са најнижом надницом у свету. Цене безоловног горива, према АМСС на дан 02.06.2018. у Аустрији је 1,08 у Бугарској 1,013, Хрватској 1, 181, Кипар 1,110, Чешкој 1,069, Естоније1, 072, Финској 1, 358, Француској 1, 295, Немачка 1, 390, Мађарска 1,062, Литванија 1,010, Луксембург 1,10, Пољска 0,965, Румунија 1,140, Словачка 1,173, Словенија 1, 210, Шпанија 1, 134, Шведска 1, 313, Велика Британија 1, 317 Евра. Цена безоловног горива у Русији је 061 Евро. Цена истог горива у Србији на исти дан била је 152 динара, односно 1,357 Евра. Из овога јасно произлази да Србија има веће цене од готово свих земаља Европске уније, у којима су плате од 2 до 10 пута веће него у Србији.

Предложеним решењима обезбеђује се корекција висине акциза, која би цену горива довела на ниво европског просека, посебно међу земље чији је стандард ближи српском стандарду. Закон о изменама и допунама Закона о акцизама умањио би енормно финансијско захватање од грађана, преко цене горива. Оно се креће, у просеку,  око 75 динара по литру горива, што значи да на једном резервоару горива од 50 литара држава узме од грађанина 3.750 динара. То је у супротности са уставним начелима о држави социјалне правде и наплати дажбина према економској моћи обвезника.“- истакао је, поводом поднете иницијативе,  председник Покрета за преокрет проф. др Јанко Веселиновић.

ЗАКОН – О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА

Scroll to Top