ТЕКСТ ПРОГРАМА “ПРЕОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ”

Покрајински одбор Покрета за ПРЕОКРЕТ усвојио је документ „Преокрет за Војводину“ – програм од 15 тачака са смерницама у кључним областима важним за живот грађана покрајине. Текст програма преузмите овде:

logo-pre

ПРЕОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ
 1. preokret-vojvodina-28АУТОНОМИЈА – Политичка и економска аутономија коју је режим суспендовао и обесмислио мора бити враћена. Аутономија Војводине треба да се реализује према концепту најуспешнијих европских аутономија, уз уважавање војвођанске посебности, традиције и мултиетничности. Она мора да подразумева и располагање изворним приходима у свим областима које нису нужно на централном нивоу.
 2. ПОЉОПРИВРЕДА – Нужно је зауставити продају земље странцима и раскинути све уговоре којим је пољопривредно земљиште, директно или индиректно, дато страним компанијама и појединцима блиским режиму. Пољопривредно земљиште треба вратити локалном пољопривредном становништву, уз фер цену закупа или откупа земљишта. Преиспитати све приватизације пољопривредног земљишта, укључујући  приватизације пољопривредног земљишта пољопривредних комбината и задруга. Приходе од закупа земље усмеравати у наводњавање и одводњавање и субвенционисање осигурања усева.  Вратити субвенције пољопривредницима, најмање на ниво пре смањења. Уз сарадњу Покрајине и локалних самоуправа потребно је изградити и опремити велетржнице, складишне просторе за пољопривредне производе и откупне центре
 3. ЕКОНОМИЈА – Економија Војводине треба да се развија у правцу прерађивачких капацитета у пољопривреди, а не у правцу субвенционисаних „лом“ послова. Базни производи у Војводини су пољопривредни и сточарски производи и прерађивачка индустрија треба да ствара нову вредност као и да упошљава становништво на подручју где се ти производи и налазе. Уместо субвенција за стране компаније, домаћим компанијама и предузетницима треба дати подршку за развој прерађивачке индустрије, њено брендирање и извоз готових производа. Војвођанска привреда једним делом треба да се базира на високим технологијама, ослањајући се на  базу Универзитета у Новом Саду.
 4. ДЕМОГРАФИЈА – Војводина има шансу да обнови становништво и заустави демографску катастрофу улагањем у руралне крајеве и обезбеђивањем услова за опстанак и стварање породица у мањим урбаним срединама и руралним подручјима. Уз то је неопходно обезбедити: мере подстицаја у запошљавању и самозапошљавању, стамбено збринавање, субвенције превоза, боље услове у предшколским и школским установама, квалитетну здравствену заштиту, културне и друге садржаје и инфраструктуру.  У већим градовима државни подстицаји морају бити праћени покрајинским подстицајима уз дечији додатак и другим видовима подршке брачним паровима и родитељима са децом.
 5. ОПСТАНАК И ЈАЧАЊЕ МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА – Да би се спречило смањење броја и нестанак неких мањинских заједница нужно је улагати у средине у којима претежно живе мањинске заједнице, али и предузети низ других мера које би спречиле демографску ерозију и исељавање становништва. То подразумева укључивање представника мањинских заједница у проналажење најбољих решења.
 6. preokret-vojvodina-18МАЛО ПРЕДУЗЕТНИШТВОКроз мере подршке и сарадње са локалним самоуправама нужно је растеретити мале привреднике непотребне администрације и превеликих пореских и ванпореских оптерећења. Равномерни развој  Војводине подразумева подстицај предузетништва у  мање развијеним подручјима.
 7. РАЗВОЈ СЕЛА И ЗАДРУГАРСТВО – Предуслов за оживљавање и развој војвођанских села је изградња инфраструктуре: путева, канализације, водоводне мреже, редовне саобраћајне повезаности јавним превозом, доступности здравствене заштите, предшколских и школских капацитета, културних садржаја. Нужна је подршка економском оснаживању села кроз подршку: пољопривредним газдинствима, развоју руралног туризма, занатлијама, малим привредницима и предузетницима који се баве старим занатима. Покрајина мора подстицати и задругарство, кроз подршку конкретним програмима јачања постојећих задруга и оснивању нових. Задруге треба да остварују не само економске интересе задругара, већ и културне, образовне и друге интересе задругара и руралних подручја на којима делују.
 8. ОБРАЗОВАЊЕ – Обданишта и основно образовање у Војводини морају бит бесплатни. У буџету треба обезбедити средства да сваки ученик у основној и средњој школи има рачунар. Војводина подстицајним мерама треба да подржава школовање дефицитарних кадрова. Кроз улагање у универзитетско образовање нужно је подстицати високи квалитет и највише стандарде. Подршком изградњи технолошких паркова високих технологија подизати конкурентност војвођанске науке и привреде.  Бескрупулозна борба против плагијата и других врста кршења академског кодекса, уз строго кажњавање супротне праксе.
 9. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Квалитетна и свима доступна здравствена заштита мора бити омогућена становницима Војводине. Проблем недостатка медицинског кадра који је веома изражен у Војводини захтева најпре озбиљну анализу а потом ангажман и покрајине и локалних самоуправа. Много већа пажња треба да се посвети превенцији. Социјални програми треба да се ослањају на прецизне податке о корисницима социјалне помоћи, а програми треба да обезбеде помоћ угроженим групама. Војводина, као средина са значајним бројем усамљених лица, треба да има програме за смањење последица таквог стања.
 10. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – Заостајање и изолацију појединих делова Војводине услед лоше саобраћајне повезаности нужно је решити изградњом: Банатске магистрале, аутопута и тунела Нови Сад – Рума, Сремске магистрале, магистрале Нови Сад – Бачка Паланка – граница са Хрватском, брзе магистрале Нови Сад – Бачки Петровац – Оџаци – Сомбор, повезивањем општинских центара са магистралама и аутопутевима, изградњом и реконструкцијом локалних путева, асфалтирањем неасфалтираних путева. Неопходна је и реконструкција железничке инфраструктуре и боље кориштење потенцијала водних путева за туристичке и друге садржаје.
 11. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА – Уместо концентрације становништва, административног апарата, политичке и економске моћи у Новом Саду, треба успоставити децентрализацију која подразумева равномеран развој свих делова Војводине. То подразумева јачање капацитета мањих општина и градова инфраструктурним и кадровским потенцијалима, као и подстицајне мере за останак и повратак људи у мање развијене средине.
 12. ЕКОЛОГИЈА – Еколошки запуштеној Војводини неопходна је изградња и стављање у функцију регионалних депонија, реализација програма примарне селекција отпада, изградња пречистача за отпадну воду, чишћење и заштита каналске мреже у Војводини. У Војводини не сме да буде насељених места у којима нема организованог одношења отпада. За еколошку производњу, која ствара боље услове за зараду, нужна је чиста Војводина. Војводина не сме да буде складиште опасног отпада.
 13. ТУРИЗАМ – Војводина има потенцијал за знатно већи приход од туризма у односу на онај који се остварује. Како би се потенцијали искористили у већој мери нужно је: оснажити туристичке капацитете Дунава и Фрушке горе, војвођанских салаша и руралних подручја. То подразумева изградњу и реконструкцију путних и туристичких капацитета и брендирање војвођанских туристичких услуга и производа. Туристичке руте које, поред културно – историјских знаменитости и природних лепота, нуде домаће производе (брендиране и стандардног квалитета) предуслов су унапређењу војвођанског туризма.
 14. preokret-vojvodina-3ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРА – Војводина би требало да буде пример јачања одговорности кроз примену персонализованог изборног система, у којем грађани гласају за конкретне људе и они су им одговорни. Како Војводина у том погледу има надлежност, то може да, кроз промену постојећих прописа реализује. Потребно је да сви делови Војводине имају своје представнике у Скупштини Војводине. Могући изборни систем је – пропорционални систем са отвореним листама, са најмање 10 изборних јединица. Тај систем подразумева гласање за странку али и слободан избор кандидата са листе.
 15. КУЛТУРА И МЕДИЈИ – Војводина мора да има јасну стратегију за културу, јер се култура не сме сводити на тумарање за пројектима, чији је циљ да узак круг људи блиских власти добије новац. О култури не смеју да одлучују они који је разумеју као јефтину забаву. Покрајински јавни сервис – РТВ мора бити  враћен грађанима. РТВ  је тренутно под окупацијом једне странка и неколико појединаца у њој. У том циљу треба користити сва демократска средства. Имајући у виду медијски мрак у Војводини то је један од приоритета демократског развоја Покрајине.
Scroll to Top