ПРЕОКРЕТ упутио допис Градоначелинку Београда везано за асфалтирање Скадарске улице

Предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слобнодном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. Гласник РС“, бр. 120/204, 54/2007, 104/209 и 36/2010) чл. 1-5 тражимо хитно достављање информација и/или увид у документацију по следаћим питањима:

1. Акт на основу кога је започето партерно уређење Скадарске улице.

2. Акт из кога се виде мере заштите, имајући у виду да се Скадарска улица налази у границама културног добра „Скадарлија“, које је Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 322/2 од 28.јула 1967. године проглашено за „просторно културно-историјску целину“.

3. Акт из кога се види сагласност надлежног органа да се у оквиру камене калдрме из времена пре 1720. године угради асфалт.

Молим вас да наведене податке доставите хитно имајући у виду оправдани интерес јавности за тренутну грађевинску и културну девастацију културно-историјске целине „Скадарлија“.

Scroll to Top