УПУТСВТВО РИК-а НЕУСТАВНО И УВОД У ИЗБОРНУ КРАЂУ

Покрет за ПРЕОКРЕТ најоштрије осуђује покушај да се кроз ново Упутство за спровођење председничких избора, које је тек јуче постало јавно, а које је мимо закона, прекраја изборна воља. Ново Упутство представља увод у изборну крађу.
Према новом Упутству „кординатор“ РИК-а, „у сарадњи са представником Републичког завода за статистику“ може да „изврши и парафира исправку тзв.логичко-рачунских грешака у записнику о раду бирачких одбора“. На овај начин у закону непознатом формату „кординатора и представника Републичког завода за статистику“ ствара се могућност за измену записника бирачког одбора, који је јавна исправа и која не може да се мења. Подсећамо да је исправка исправа, посебно јавних исправа кривично дело. Овако се отвара простор да се мимо РИК-а као колективног органа мењају резултати избора јер записник бирачког одбора неће бити коначан, већ ће га под формор исправке моћи да мењају два лица мимо законских оквира. Ово до сада није било могуће, а посебно је важна чињеница да ће „кординатор“ одређивати што представља “логично-рачунску“ грешку.
Као могући разлози за исправку записника наводе се и чињенице које су до доношења овог Упутства представљали разлог за понављање избора на конкретном бирачком месту. Наиме без поновног бројања гласова легализовали би се резултати иако постоји неслагање у броју изашлих бирача и броја листића у кутији. Тако би се могло легализовати ситуацијуа у којој је „у записницима није уписан или је погрешно уписан број укупно уписаних бирача на бирачком месту“. Легализовало би се и исправка записника у којим се наводи „број неважећих листића, а збир гласова кандидата је једнак или мањи од броја гласова у кутији“. Највећи основ за манипулацију пружа одредба по којој се омогућава да се број примљених листића на бирачком месту, констатован пре отварања бирачког места, на крају не подудара са збиром броја бирача који су изашли на изборе и броја неупотребљених гласачких листића. То би значило да би број гласачких листића могао да буде и већи од броја листића стиглих на гласачко место и да се у кутијама налазе и гласачки листићи „непознатог порекла“.
„На овај начин се покушава легализовати прекрајање изборне воље која је на сличан начин реализована и на претходним парламентарним изборима. Овога пута крађа избора имала би формално покриће. То „покриће“ је мимо закона јер се никаквим упутством не може мењати закон. Покрет за ПРЕОКРЕТ ће се хитно обратити Уставном суду са иницијативом за оцену законитости ових одредби и захтевом да се примена ових одредби одложи до доношења одлуке суда.“-истиче проф. др Јанко Веселиновић, председник Покрета за ПРЕОКРЕТ.

Scroll to Top