ПЗП:Међународни дан борбе против дечјег рада: Заштитити децу од злоупотребе

Међународни дан борбе против дечјег рада Србија и ове године дочекује без адекватне стратегије која би заштитила децу од злоупотребе. Међународни дан борбе против дечјег рада обележен је први пут 12. јуна 2002. године, у организацији Међународне организације рада, с циљем подизања свести и покретања акција у свету против дечјег рада и запошљавања деце. У Србији је чак 82.000 деце узраста 5-17 година изложено злоупотреби дечјег рада, указују процене засноване на међународним и националним стандардима. На основу анкетног истраживања о злоупотреби дечјег рада у Србији којеје 2021. године по први пут спровео Републички  завод за статистику у сарадњи са Међународном организацијом рада, са циљем да се процени обим и открију карактеристике, узроци и последице злоупотребе дечјег рада у Србији. У већини држава сматра се да дете може да ради са 14 или 15 година, у зависности од законодавства поједине државе. Међутим, прописују се посебна правила која се односе на рад деце у опасним условима. Термин злоупотреба дечјег рада указује на онај рад који штети добробити детета, спречава образовање и на тај начин утиче на будући живот детета. Деца која одрастају у условима сиромаштва лако постају жртве експлоатације. Оно што додатно брине је што је у Србији овај феномен све распрострањенији, а још увек немамо усвојене механизме за пружање заштите деци која су жртве злоупотребе.  Неопходно је да се деца у најранијем узрасту школују и припремају за пристојан посао кад одрасту. Превремени улазак на тржиште рада одвлачи децу из образовног система који би им омогућио да се они извуку из сиромаштва. Такође, деца радници могу да буду изложена физичким и психолошким патњама које могу да проузрокују далекосежне последице. Неопходно је да се подигне свест о злоупотреби дечјег рада и тиме обезбеди основа за креирање одговора на овај друштвени проблем. За спречавање злоупотребе дечјег рада кључно је доношење стратегије која подразумева смањење сиромаштва и социјалне искључености деце из осетљивих група као и промоцију образовања.  Како би се злоупотреба спречила неопходно је синхронизовано деловање свих релевантних друштвених актера. Заштита права деце и њихове безбедности мора бити приоритет за друштво.

Scroll to Top