PROMENA U NAČINU PLAĆANA RAČUNA JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” NA ŠTETU GRAĐANA SUBOTICE!

Gradski odbor Pokreta za PREOKRET u Subotici protivi se promeni načina naplate utroška toplotne energije u gradu i ocenjuje da je odluka koja reguliše ovu promenu doneta na štetu  Subotičana.

Odlukom gradskog veća Subotice, a na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, od marta 2016. godine, građani će usluge daljinskog sistema grejanja JKP „Subotička toplana“ponovo plaćati po starom načinu obračuna, koji uključuje fiksni  i varijabilni deo. Ova odluka je samo jedna u nizu od onih koje nanose štetu građanima tj. korisnicima usluga, koji nemaju alternativu i ne mogu da utiču na formiranje cena usluga.

  • Dobro je poznato da su javna komunalna preduzeća kod nas monopolistička i da sva preduzeća zapravo obavljaju zadatak u korist svojih vlastodržaca, odnosno svojih partijskih interesa. Najštetnije po sve građane je što od sada neće moći da kontrolišu utrošak električne energije, a time ni ukupne troškove, izjavio je Darko Antelj, potpredsednik Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora Pokreta za PREOKRET

PREOKRET  smatra da je nedopustivo imati visoku tarifu fiksnog dela, u kom je u zakonu upisana 21 stavka za potraživanja. Osim samog održavanja i amortizacije transporta toplotne energije, ne postoji ni jedan veći razlog za naplatu. Ukupna cena za fiksni deo ne sme preći cenu po domaćinstvu kao što je slučaj kod EPS-a. Sem toga građani su prilikom kupovine stanova plaćali veću cenu, iz razloga što su u njihovim stanovima ugrađeni  kalorimetri za merenje toplotne energije. Samim tim su novim načinom obračuna cene toplotne energije kažnjeni finansijski, za plaćenu vrednost kalorimetra.

Druga šteta prema potrošačima je, da ova odluka stupa na snagu od marta meseca, što govori da će potrošači tekuće račune 2016. godine umesto 12 meseci, za fiksni deo morati plaćati 14 meseci. Računica jasno govori da su potrošači u toku januara i februara platili ukupnu cenu usluga i za letnji period fiksnog dela, a sa promenom sisitema platiće još jednom.

  • Smatramo da je ova gradska odluka vraćanje unazad, da je u suprotnosti  sa Zakonom o energetici i da ide na štetu građana Subotice – ocenio je Antelj.
Scroll to Top