j-veselinovic-biofoto

проф. др  Јанко Веселиновић

Председник

Посланик у Народној скупштини Републике Србије, професор на Универзитету у Новом Саду, област привредно право; Професионална каријера: универзитетски професор; помоћник секретара за науку у Секретаријату за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине; директор ЈКП „Новосадска топлана“, директор „YUCO-HEMIJA“, руководилац и учесник више хуманитарних активности и програма помирења у региону; Образовање: доктор правних наука, докторат на тему нормативног регулисања управљачког менаџмента у домаћем и упоредном праву, проф. привредног права и пословног права у туризму; Аутор уџбеника: „Привредно право“, „Уговори и средства плаћања у туризму“, „Пословно право за економисте“. Објавио и две књиге из области етнолошког наслеђа.