j-veselinovic-biofotoпроф. др  Јанко Веселиновић
Председник

Посланик у Народној скупштини Републике Србије, професор на Универзитету у Новом Саду, област привредно право.

Професионална каријера: универзитетски професор, помоћник секретара за науку у Секретаријату за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине, директор ЈКП „Новосадска топлана“, директор „YUCO-HEMIJA“, руководилац и учесник више хуманитарних активности и програма помирења у региону.

Образовање: доктор правних наука, докторат на тему нормативног регулисања управљачког менаџмента у домаћем и упоредном праву, проф. привредног права и пословног права у туризму. Аутор уџбеника: „Привредно право“, „Уговори и средства плаћања у туризму“, „Пословно право за економисте“. Објавио и две књиге из области етнолошког наслеђа.

Душан Комадиновић
Председник Покрајинског одбора за Војводину

Професионална каријера: шеф Службе за информисање Скупштине града Новог Сада, шеф Службе за информисање, рекламу и пропаганду ХТДП " Варадин"; новинар у “Радио Нови Сад”, дневном листу "Дневник" и омладинском цасопису "Индекс".

Директор издавачког предузећа " Прелом" и часописа "Прелом". Коаутор је и уредник издања књиге "Атлас улица Новог Сада", информативне публикације о политичком, привредном и културном центру Војводине.

Уцесник је бројних политичких акција, трибина и члан организација које су се својим програмима бориле за демократска начела и односе у друштву.

Образовање: дипломирани политиколог, Факултет политицких наука, Универзитета у Београду.

Сашка Радујков
Председница Омладине Покрета за ПРЕОКРЕТ

Има 22 године. Завршила је општу гимназију, а потом уписала Филозофски факултет у Новом Саду, где студира на одсеку за педагогију. Поред педагогије интересује је историја, филозофија, књижевност и политика. Воли рад са људима и учење. Сматра да деловање сваког од нас треба да буде такво да доприноси напретку човека као појединца, али и друштва у целини. Као политички активиста највише се бави проблемима младих у Србији. Активан је учесник и организатор протеста “1 од 5 милиона” и говорила је на протесту у Новом Саду.

Елпида Веселиновић
Председница Форума жена Покрета за ПРЕОКРЕТ

Рођена Константинидис, 1965. године у Новом Саду.

Професионална каријера: Oд 1985. године запослена је у Дому здравља „Нови Сад“ на месту стоматолошке сестре дечије превентивне стоматологије и поливалентне стоматологије. Члан је Коморе медицинских сестара и техничара Србије.

Члан је Покрета за ПРЕОКРЕТ од оснивања.

Удата је и мајка је двоје деце.

Образовање: Основну и средњу медицинску школу (стоматолошки смер, а затим зубну технику), завршила је у Новом Саду.