Циљ  Покрета за ПРЕОКРЕТ

 

Циљ Покрета за ПРЕОКРЕТ су промене  како би Србија била лепше место за живот, како би била уређена  по мери  њених грађана, а не појединаца на власти.

ПРЕОКРЕТ има циљ да окупи вредне, поштене и храбре људе, вољне и способне да удружени помогну да се друштво мења – набоље.

ПРЕОКРЕТ има циљ економски компетентно, праведно, социјално одговорно, еколошки свесно друштво, које се заснива на квалитетном образовању и развоју науке, бризи о здрављу грађана и националној равноправности. За ПРЕОКРЕТ су национални приоритети и заштита квалитета живота грађана Србије испред сваког посебног политичког интереса.  Циљ нам је да заједничким деловањем постанем активни учесник процеса стварања успешнијег, просперитетнијег, срећнијег и богатијег друштва.

ПРЕОКРЕТ се активно залаже за демократско друштво у коме нема ограничавања слободе изражавања политичких ставова и цензуре медија. Боримо се за политички систем који промовише највише друштвене  вредности и који  ствара услове да грађани верују у институције државе и постојање правног поретка једнаког за све.

Циљ  ПРЕОКРЕТ-а  је  модерна држава, са владавином права, високом стопом привредног раста,  социјалном сигурношћу и друштвеном солидарношћу. ПРЕОКРЕТ има за циљ  равноправност међу грађанима, правом на достојан живот,  уз могућност да од свог рада може добро да  се живи, иако нисте члан ни једне странке. У Србији треба да се сигурно осећају и они који имају другачије мишљење, али и они који су мањина. Србија је и њихова држава.  Циљ ПРЕОКРЕТА је да се охрабре они који су изгубили веру да се њиховом активношћу домовина може мењати  како би се и они укључили у грађанску акцију за променама.

ПРЕОКРЕТ неће правити  компромисе око основних вредности за које се залаже: слободу појединца, равноправност, право на рад, право на школовање, право на адекватну здравствену заштиту за све грађане,  право на достојан живот у пензији, право на објективно информисање, владавину права, поделу власти у којој једна грана власти не подређује себи другу.  Залажемо се за заштиту од банкарских монопола и високих камата. Предложићемо  законске измене којима би се банкарски сектор ограничио у економском израбљивању грађана и привредних субјеката.

Циљ нам је да се спроведе департизација у вођењу јавног сектора, према којој би на кључна места у државним, покрајинским и локалним јавним предузећима и установама  дошли квалификовани људи. Потребно је створити предузетничку атмосферу, кроз државне програме, који ће бити подстицајни за оне који започињу или развијају нови посао. Потребно је стимулисати удруживање занатлија и  привредних друштава, као би се створила  већа конкурентност наше привреде на светском тржишту. То се посебно односи на пољопривредну и сточарску производњу, која мора да се осавремени и искористи упоредна искуства из земаља које имају интегрисану политику према руралним подручјима. За то је везана и популациона политика, која мора да се заснива на дугорочном планирању.

Циљ нам је да се јавни сектор трансформише тако да запослени не остану без посла, али да буду ангажовани на начин да њихов рад доприноси привредном расту.

Циљ нам је да се спроведе хитна реакредитација свих високошколских установа, које су основане после 1990. године, те да се одузму акредитације свим високошколским установама које су у свом раду кршиле основне вредности професионалне етике и урушиле статус студентима који су до дипломе дошли на ваљан и законит начин.

У области здравства циљ нам је да предузмемо низ краткорочних и дугорочних мера које ће и здравственим радницима  и пацијентима вратити достојанство. Здравственим радницима, кроз плату и услове рада, а пацијентима кроз адекватну и правовремену лекарску услугу.

Циљ нам је да се одмах укину сва смањена плата и пензија, а да се кроз ефикаснију наплату фискалних прихода повећају приходи државе, а тиме спречи и даље раслојавање друштва.Са смањењем незапослености, уз низ подстицајних мера, отворила би се могућност да социјално угрожено становништво добије адекватну помоћ. Циљ је да се спроведе и додатна инклузија Рома, како би и њихови животни услови били бољи и како би се смањио броз социјално угрожених из те популације, кроз њихово укључивање у друштвене процесе.

ПРЕОКРЕТ се залаже за одрживи развој, у сагласност са највишим еколошким стандардима, који чувају човекову околину и који потстичу чисту животну средину, потстичу еколошко-биолошку органску пољопривредну производњу, енергетску ефикасности, изградњу обновљивих извора енергије, зелене технологије у индустријској производњи и развој рециклажне индустрије, као и строгу контролу финансијских  средстава намењених унапређењу екологије.

Србији требају  квалитетни менаџери јер се ПРЕОКРЕТ  залаже за провођење концепта да друштво треба да искористи знање и потенцијале младих људи, али и оних са искуством.  Борећи се против расипања  државни ресурса, залагаћемо се и за образоване људе који су највећи ресурс друштва. Уз помоћ државе,  треба да им се омогући  усавршавање у иностранству и домаћим компанијама, како би са компетентним знањима могли  да преузму, сада партијски вођен,  јавни сектор и да буду корисни у приватним компанијама.

Поред територијалне организације, ПРЕОКРЕТ ће своју организацију заснивати на струковном удруживању , чиме би се омогућио најефикасније остваривање зацртаних циљева.

ПРЕОКРАТ  је,  у том смислу, отворен и за локалне групе грађана, које су основане са сличним циљевима, као и струковна удружења и политичке организације  које се залажу за  циљеве који су и циљеви ПРЕОКРЕТ-а.

За остваривање наших циљева и нашег програма  окупљамо чланове који верују да  Србија може да буде много боље место за живот  и   да у Србији има стручних, квалитетних, часних и поштених људи који желе да заједно стварају боље, лепше и праведније друштво  и  који   желе  да:

 • ПРЕОКРЕТ буде политички субјект  који ће мењати друштво и који своју снагу не представља бројем приступница, већ  квалитетом људи који нам  приступају и њиховом одлучности да се за своје циљеве боре свим демократским методама
 • ПРЕОКРЕТ буде политички субјекат, у коме се појединци залажу за персонализоване изборе на којима ће се на свим нивоима гласати за конкретне људе, који ће након тога бити одговорни својим бирачима
 • ПРЕОКРЕТ промовише демократичност у својој организацији и кроз процес кандидовања личности за најодговорније функције од локалног до државног нивоа
 • ПРЕОКРЕТ ће бити пут за све оне који своју политичку активност виде као прилику да искористе углед, знање и вештине које имају да би помогли да се у Србији живи боље.
  Окупљање стручних људи доказани у свом послу, којима политичка активност не представља начин да добију посао, већ да учине нешто да се у Србији живи боље.
 • ПРЕОКРЕТ политичко деловање посматра  као механизам да заједно стварамо боље окружење од квартова, насеља, општина, градова, покрајина, па до централног државног нивоа. Кроз промену стандардних политичких модела понашања ПРЕОКРЕТ ће  да усвоји нове моделе, који се ослањају на углед и интегритет појединца, који политику предлажу и заједно са другим члановима ПРЕОКРЕТА и оним који овај модел подржавају спроводи у дело.
 • ПРЕОКРЕТ очекује да сваки креатор политике Покрета треба да предочи своје досадашње резултате, како би са пуно ауторитета могао да предлаже другима да подрже у пракси доказани квалитет реализованог, као модел за активности од користи за заједницу.
 • ПРЕОКРЕТ буде у сваком погледу репрезентативан и да међу нашим члановима  буду и  угледних професори, адвокати,  здравствени радници, инжењери, занатлије, пољопривредници,  службеници, радници, студенти, пензионери.
 • ПРЕОКРЕТ окупи одлучне чланове који неће подлећи политичкој моди и притисцима да се сви у друштву  понашају на  начин како би то желели они који имају новац или политичку моћ, коју злоупотребљавају ради својих партијских и личних интереса
 • ПРЕОКРЕТ вреднује рад, као врхунско мерило друштвене корисности човека и друштвену солидарност са онима који нису у могућности да раде
 • ПРЕОКРЕТ створи друштво у коме је осигурана могућност свима да се школују и да им резултати у образовању  и жеља за радом буде основно мерило за успех у каријери
 • ПРЕОКРЕТ афирмише право на здравствену заштиту као основно људско право, које неће бити доступно само богатима
 • ПРЕОКРЕТ истрајава на безбедности грађана и њихове имовине и ефикасног санкционисања свих оних који угрожавају туђе животе, лични интегритет и имовину

Тренутно стање у Србији

Актуелна власт обећавала је да ће у односу на претходну радити много боље, у корист грађана, а не у личном интересу и интересу странке којој припадају. Нажалост, показало се да је то био само начин да се дође на власт јер су до сада биле само манипулације и обмане, баш као и доста година уназад када су сличне политичке структуре, под плаштом патриотизма, довеле Србију до економског слома, а опстанак државе у питање. Држава је све задуженија, грађани све сиромашнији и то у свим областима друштвеног живота (просвети, правосуђу, здравству, привреди, пољопривреди, безбедности, култури…). Док расту дугови, гомилају се проблеми, друштво пропада, а многи који имају могућност чине све да напусте земљу, неспособна власт се бави маркетиншким улепшавањем стварности и демагогијом. Са друге стране један део опозиције чини све да се допадне власти, а ако је могуће и постане део ње, док неке опозиционе странке  не могу да снађу без власти и привилегија.

Политичке странке, када дођу на власт, проводе политику крупног капитала,  финансијских институција, привилегованих друштвених слојева, страначких структура, али и страних центара моћи,  док интереси грађана Србије после избора остају заборављени. И нема никакве разлике да ли се ради о странкама које су формално декларисане као левичарске или десничарске, а за Србију је постало уобичајено да чак у предизборним коалицијама на истим изборним листама имамо социјалдемократске странке и странке деснице. Наравно, име служи да сакрије суштину, која се огледа о страначком интересу да се “освоји” власти да се добије страначки колач за незасите страначке апетите. У држави у којој избори нису персонализовании грађани не знају коће их након избора заступати постало је готово природно да не постоји никаква политичка одговорност. Чак ни у случају када се очито крше уставне норме и када је одговорност државних функционера очигледна.

И сам појам политичка странка или партија постали су симболи отуђености од грађана, а поверење у политичаре, којима је једини посао у животу било бављење политиком, на ниском је нивоу. Апстиненција на изборима и преовладавајуће мишљење да се политиком баве само они који не знају да раде нешто друго узроковано је реалним стањем на нашој политичкој сцени. Многима је политика уточиште да солидно живе, док са друге стране њихово незнање онемогућава да нормално живе остали грађани Србије. Многи не желе да се баве јавним послом јер се боје да буду укаљани у српском политичком муљу. Потребно је да  тај муљ почне да се расчишћава, а то није могуће без људи који су бескомпромисни у борби за идеале демократског друштва, друштва правде и једнаких шанси за све. Једино је са знањем, поштењем, упорношћу могуће градити Србију срећенијих и  оптимистичнијих људи.

ПРЕОКРЕТ је могућ. Предлог решења.

ПРЕОКРЕТ је нужан да би из периода стагнације и назадовања кренули ка грађењу уређене државе задовољних људи. То је могуће уколико на кључна места у држави дођу компетентни и поштени људи, којима је политика начин како да поправе стање у друштву. То могу само људи који на исти начин раде и када су у опозицији и на власти и који и пре избора и после избора говоре једно те исто – истину. Одговорну државну политику могу да воде само људи који су цењени у својој средини и на послу и који иза себе имају резултате. ПРЕОКРЕТ кроз енергију тих људи жели да мења друштвене навике у којима ће постати нормално да рад доноси резултат, а нерад и демагогија неуспех. И да политичка странка не сме да буде гарант останка на политичкој сцени неспособних.

ПРЕОКРЕТ  ће окупити  стручне,  способне и поштене људе који су спремни да се супроставе нестручности, неспособности и  људском и политичком непоштењу.Сматрамо да ће наш пример кадровских решења бити модел за државу, јер нећемо пристати на компромисе којим би лични интерес ставили изнад општег.

Програмска начела

Ослањајући се на углед и интегритет појединаца Покрет за  ПРЕОКРЕТ ће се залагати за следећа програмска начела:

 1. правну државу која почива на примени закона једнако према свим грађанима;
 2. право на рад, уз омогућавање свих који су стекли право на пензију да могу да достојанствено живе од ње;
 3. ефикасан политички систем који подразумева промену изборног законодавства чиме би се створиле претпоставке за  одговорност изабраних лица грађанима који су их бирали и то кроз персонализован изборни систем; најоштрију борбу против куповине гласова и нарушавања  демократских избора и изборне воље грађана;
 4. креирање здравог привредног амбијента, подстицај за мале и средња привредна друштва и предузетнике и оне који почињу и проширују свој приватни бизнис;
 5. смањење пореског оптерећења плата, чиме би се створили услови за ново запошљавање и смањио рад на црно;
 6. улагање у образовање као основу за привредни развој, хитну реформу и реакредитацију високошколских установа основаних после 1990. године;
 7. заштита социјално угрожених категорија грађана (инвалидних лица и лица ометених у развоју, ратних и војних инвалида, избеглица, расељених лица, породица несталих у ратовима, социјално рањивих мањинских група);
 8. враћање плата и пензија на ниво пре смањења, повећање најнижих пензија и стварање услова за раст осталих плата и пензија;
 9. заштита грађана од грамзивости банака и државна интервенција у заштити корисника финансијских услуга, који су прекомерно оштећени, ревидирање улоге Народне банке у том погледу;
 10. заштита потрошача од трговинских монопола и већа контрола квалитета робе и услуга;
 11. јачање инспекцијском надзора, као темења контроле над спровођењем закона;
 12. заштита мањина, поштовање људских права и залагање за забрану било какве дискриминације по основу верске, расне, националне и етничке припадности, узраста, пола, сексуалне орјентације, политичког уверења и социјалног статуса;
 13. департизација;
 14. пуна слобода синдикалног организовања и одузимања монопола привилегованим синдикатима, односно њиховим синдикалним вођама;
 15. пуна слободу медија;
 16. нови приступ култури, која би и културу и културне ствараоце   довела у позицију који они  имају у другим уређеним друштвима;
 17. децентрализација Србије и стварање функционалне покрајинске аутономије, са изворним приходима и уставом јасно дефинисаним надлежностима;
 18. прогресивно и свеобухватно опорезивање финансијске и политичке олигархије, која је ван домета порезника и ефикасна наплата фискалних прихода, чиме би се створила основа за нове приходе државе, уз истовремено пореско растерећење постојећих обавезника који не могу да издрже постојећа оптерећења;
 19. онемогућавање пословања у сивој зони;
 20. смањење јавног дуга Србије и спречавање нерационалног трошења кредитних средстава;
 21. осавремењавање пољопривредне производње, уз подршку државе одрживом развоју пољопривреде, сточарства и руралног туризма, уз коришћење упоредних искустава;
 22. уравнотежен регионални развој и подстицање развоја рурарлих подручја;
 23. омогућавање квалитетне и свима доступну здравствену заштиту и вратити достојанство здравственим радницима и пацијентима;
 24. образовање и наука треба да буде основа развоја друштва;
 25. заштита животне средине и развој зелене економије и рециклажне индустрије;
 26. инвестирање у путну и железничку инфраструктуру;
 27. коначна легализација нелегалних објеката и из тих средстава инфраструктурно опремање делова насеља у којима су ти објекти;
 28. достизање европских стандарда које би омогућили квалитетнији живот грађана Србије, а тиме би створили услове за чланство у ЕУ;
 29. заштита територијалног интегритета Србије и заштита Срба и неалбанског становништва, као и заштита културних добара, верских објеката и економских вредности на Косову и Метохији;
 30. одговорна и професионална спољна политика, војна неутралност, регионална стабилност и заштита Срба који живе ван Србије и боља сарадња са дијаспором. Заштита интегритета Републике Српске и поштовање Дејтонског споразума;