„Упомоћ. Овде планирају бетон. Ваше дрвеће“ – пише на транспаренту који су на локацији „Расадник“ у Новом Саду вечерас поставили активисти Покрета за преокрет из Новог Сада. Повод је у сутрашња јавна седница Комисије за планове Града Новог Сада, која  на дневном реду има претварање једне од највећих зелених површина у граду у вишеспратну стамбену градњу, са деветоспратницама, чиме од постојећих „плућа Новог Сада“ не би остало ништа. 

Покрет за преокрет је уложио приговор на „Нацрт одлуке о допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену на локацији Расадник“ истичући да овај план није у складу Просторним планом Новог Сада, који је акт више правне снаге и који налаже „очување постојећих зелених површина“. Наведено је да би доношењем оваквог акта било  од стране Скуипштине Новог Сада била повређена одредба чл. 33. ст. 1. Закона о планирању и изградњи. На овој локацији власник највећег дела парцела постао је „Галенс“, компанија која планира да уз обалу Дунава гради „Нови Сад на води“.