По Закону o пописu становништва, домаћинстава и станова 2021. попис је требао да  буде одржан овог месеца.  Изменама закона у априлу он је померен за годину дана, за октобар 2022. године.  Поставља се питање, пет месеци након његовог одлагања,  да ли је попис одложен из епидемиолошких или због политичких разлога. Попис је важан  државни посао  који показује и резултате власти за протеклих 10 година, али може да усмери државну активност у наредном периоду.

Очито је да је попис одложен из политичких разлога. Пре свега имајући у виду чињеницу да не постоје било каква ограничења или суспензија других активности грађана. У периоду одлагања до данас радиле су  све јавне установе, угоститељски објекти, одржавани су спортски и културни догађаји, са масовном посетом публике. Режим је организовао бројне масовне политичке догађаје.  Да ли би обучени и сертификовани пописивачи представљали ризик?  Наравно да не би. Проблем може бити у претпостављеним резултатима пописа за режим. Поготову што би се они појавили пред наредне изборе. Резултати би несумљиво показати огромно смањење укупног броја становништва Србије, као и пражњење појединих региона, посебно руралних средина. Сада смо сассвим сигурни да је разлог одлагања  пописа био страх режима да ће се доказати, у форми државног документа,   да Србија под влашћу овог режима  „брже, боље, јаче“ иде у пропаст.