ПРОТИВ БЕТОНИЗАЦИЈЕ НОВОГ НАСЕЉА

Градски одбор Покрета за преокрет Нови Сад поднео је Градској  управи за урбанизам и грађевинске послове бројне приимедбе на План детаљне регулације Новог насеља у Новом Саду, који је стављен на увид грађанима. Примедбе се односе на знатно смањују зелених површина услед планиране нове изградње на зеленим површинама, али и на повећање спратности, на чак 20 спратова. Тиме се знатно повећава ниво изграђености по км2 и угрожава карактер Новог насеља као мирног породичног насеља са пуно зеленила.

За Покрет за преокрет је неприхватљива минорна површине предвиђена за културу и спорт. Тако је за  просотр за културу предвиђено  0,04% ,  а за спорт и рекреацију 0,31% укупне површине што за простор који обухвата преко 40 хиљада становника, кроз овај план и текућу изградњу повећаће се до 50 хиљада,   готово безначајно

У писаним примедбама изнели смо конкретне примедбе. Изнели смо противљење  се да се у подцелини два у југозападном делу, на углу Булевара Јована Дучића и Булевара кнеза Милоша изгради јавна гаража. Противимо се изградњи јавних гаража и у другим деловима Новог насеља. То би у битноме угрозило квалитет становања становника суседних зграда кроз буку, издувне гасове и заклањање погледа. Не мање важно то би нарушило амбијент целог Новог насеља које је конципирано као пороодично становање, са пуно зеленила и простора за децу.

Поставили смо питање  да ли ће дивља градња на углу  Стојана Новаковића и Радовмира РАше Радујкова овим планом бити легализована.  Наиме тамо су сада  поред кафане и  приватна средња школа „Егимназија“,  а у плану за овај простој је   „комплекс средње школе уз Улицу Радомира Раше Радујкова“. Да ли се  тиме  легализује постојећа нелегална градња?  Тражимо да се у плану јасно нагласи да је то комплекс државне средње школе, чији је оснивач град Република, Покрајина или град Нови Сад.  Противимо се да се на  Булевара Европе граде објекти за становање, већ да целокупан простор буде као и   блок 345 (уз Булевар Европе) резервисан је за намену општеградски центар са културним, спортским и другим јавним садржајима.  Инсистирамо да се простор Ранжирне станице сачува као споменик културе, који би добио нови садржај.

Противимо се изградњи јавних гаража у подцелинама 7,8 и 9 и тражимо да се у подцелини 7 осим затворених базена планирају и отворени базени.

Scroll to Top