Покрет за преокрет захтева да држава ученицима лошег материјалног стања у основним и средњим школама хитно обезбеди неопходна средства за праћење наставе на даљину. Захтевамо да се и наставном особљу у целој Србији обезбеде технички услови за рад на даљину.

Преокрет указује да је начин на који је тренутно организована настава дискриминаторан према ученицима који немају интернет у кућама, „паметне“ телефоне или рачунаре, те да је овим ђацима ускраћено Уставом и законима гарантовано право на образовање под једнаким условима.

Иако су потребна скромна средства да се овај проблем реши брзо и ефикасно, надлежна министарства до сада нису учинила довољно (тачније нису учинила ништа) те је извесном броју деце сасвим онемогућено праћење наставе, или се оно своди на неадекватне контакте са наставним особљем.

Тражимо да држава буџет за јарболе, националне стадионе или друге сумануте пројекте усмери на образовање деце, за почетак да се деци која немају рачунар и приступ интернету ово омогући о трошку државе.