Градски одбор Покрета за преокрет указује да су млади активисти нашег покрета снимили ових дана потпуно трулу челићну ограду на Варадинском мосту, односно мосту „Дуга“, која представља претњу за све грађане, јер ризикују да се ослањањем на њу падну у Дунав. Овај мост спаја Нови Сад са Петроварадином.

Покрет за преокрет упозорава надлежне органе да челична заштитна ограда на мосту годинама није заштићена од корозије. Рђа и трулеж се сада простиру дуж свих 358 метара ограде горњег и доњег профила и јасно се виде на неким местима не само корозија него и велике рупе. Метал је у појединим деловима сасвим изјела рђа. Несрећна околност је што се и пукотине, рупе и трулеж јављају и на горњем масивнијем рукохвату и пешаци више нису сигурни. Истовремено указујемо да се рђа назире и на носећим конструкцијама на пешачким стазама, са доње стране моста, али је голим оком немогуће утврдити каквог су оштећења карактера.

Пројектанти у саобраћајном институту ЦИП Београд сматрају да нису надлежни за пешачки део челичне конструкције. Међутим, мост је дефинисан као градски мост, и не може фомалност око надлежности бити оправдање за небригу и пропадање моста. Ако је градски мост, јасно је ко је одговоран и ко је дужан да спречи даље пропадање ограде.

Поред опасности за грађане, које вребају услед пуштања у рад недовршеног моста, што је потврдила недавна трагедија, сада се јавила и претња да људи настрадају на давно завршеном Варадинском мосту.
Из тих разлога Покрет за преокрет подсећа да је мост изграђен за девет месеци, а евидентно је да је он услед небриге опасан за пешаке и бициклисте. Немар је евидентан и представља парадигму градске власти, која објекте у својој надлежности потпуно неоправдано запоставља, доводећи у опасност животе људи.
Фотографије и допис упућујемо јавности и градоначелнику Новог Сада, Милошу Вучевићу.