Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности саопштио је да је градска власт у Београду починила  прекршај јер је игнорисала захтев за информацијама које јој је Удружење Покрет за преокрет упутило о томе ко је одобрио партерно уређење Скадарлије и ко је дозволио да постојећа калдрма буде замењена.

Како је саопштено, Повереник „изражава незадовољство поводом чињенице да је у таквој ствари, будући да је очигледно реч о информацијама које су потпуно неспоран легитиман предмет интересовања јавности, уопште морало доћи до жалбеног поступка“.

Повереник је наложио градоначелнику Београда да најкасније у року од пет дана, обавести Покрет за преокрет да ли у вези са уређењем Скадарске улице у Београду поседује акт на основу кога је започето партерно уређење улице, акт који садржи мере заштите улице као културног добра, као и акт који садржи сагласност надлежног органа за уградњу асфалта у калдрму улице и да ако их поседује, достави копије том удружењу.

Покрет за преокрет је у свом захтеву градоначелнику навео да се Скадарска улица налази у границама културног добра „Скадарлија“, које је решењем Завода за заштиту споменика културе Града Београда из 1967. године проглашено за „просторно културно-историјску целину“, као и да калдрма у тој улици потиче из времена пре 1720. године.

Градоначелник је, како се истиче у саопштењу, супротно закону, игнорисао тај захтев, па је то удружење поднело жалбу Поверенику.

„Повереник је затражио од градоначелника да се изјасни о разлозима изјављивања жалбе, а посебно о разлозима непоступања, али у остављеном року није добио одговор, па је у складу са законом, донео једину могућу одлуку и наложио достављање информација“, наводи се у саопштењу.