ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ РТС-а
Господину Драгану Бујошевићу
Предмет: Захтев за постављање изложбе „Пет година пропадања“ у Галерији РТС-а

Поштовани господине Бујошевићу,

Молимо вас да нам омогућите да у Галерији РТС-а 5.октобра 2017. године поставимо изложбу „Пет година пропадања“, са 130 експоната (међу којима су фотографије, карикатуре и новински наслови)  који говоре о резултатима   владавине Александра Вучића.

Имајући у виду да је свако досадашње постављање изложбе на јавним површинама у три града:  Београду, Новом Саду и Суботицу било праћено инцидентима (политички неистомишљеници су уништавали експонате а организаторима изложбе претили), било би нам важно да изложбу прикажемо у простору који је пригодан и адекватно обезбеђен.

Приликом одлуке да упутимо овај захтев руководили смо се законском улогом РТС-а, према Закону о јавним медијским сервисима (чланови 1-9) и то следећим одредбама: Јавни медијски сервис је независан и самосталан правни субјект који, обављањем своје основне делатности, омогућава остваривање јавног интереса у области јавног информисања, и пружа опште и свеобухватне медијске услуге које подразумевају информативне, образовне, културне и забавне садржаје намењене свим деловима друштва, поштовање и представљање основних људских права и слобода, демократских вредности и институција и унапређивање културе јавног дијалога; поштовање и подстицање плурализма политичких, верских и других идеја и омогућавање јавности да буде упозната са тим идејама, не служећи интересима појединих политичких странака и верских заједница, као ни било ком другом појединачном политичком, економском, верском и сличном становишту или интересу; задовољавање потреба у информисању свих делова друштва без дискриминације, водећи рачуна нарочито о друштвено осетљивим групама као што су деца, омладина и стари, мањинске групе, особе са инвалидитетом, социјално и здравствено угрожени и др.

Будући да је централни дневник РТС-а готово у потпуности посвећен промовисању Александра Вучића и неговању култа његове личности, те да су редакцијски капацитети ангажовани на праћењу  активности њега и његових сарадника  (између осталог, мислимо и на свечана отварања лифтова и семафора), верујемо да макар Галерија РТС-а може бити место на коме ћемо грађанима, у форми изложбе, презентовати чињенице о учинку Вучићеве власти

Јавно прокламована мисија  Галерије РТС-а, како је наведено на  званичном сајту је да промовише  „актуелне теме“. Наша изложба бави се управо таквим темама те смо  сигурни смо  да ћете, имајући у виду вашу друштвену, а и законску улогу, омогућити да се изложба прикаже у мирним условима како би посетиоци могли да анализирају експонате и упознају се с темом.

Изложба би трајала пет дана, а предлажемо да она буде постављена 5.октобра 2017. године.